Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá xe otô 5 chỗ ngồi hiệu Toyota – Camry XLI, sản xuất năm 1999.

Thứ Tư, 17/03/21 12:03 UTC

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá xe otô 5 chỗ ngồi hiệu Toyota – Camry XLI, sản xuất năm 1999. Nội dung về việc thông báo có file đính kèm ở dưới (có thể tài về).

Tải về: 71-TB-ĐTPT

Post Author: hatho