Dự án đầu tư khu dân cư Tân Đông Hiệp.

Thứ Ba, 10/01/17 13:35 +07:00

Năm 2005, dự án bắt đầu triển khai thực hiện với tổng diện tích quy hoạch là 1,4 ha, tổng vốn đầu tư là 8,342 tỷ đồng. Đến cuối năm 2009 Quỹ đã thu hồi 100% vốn đầu tư và quyết toán hoàn thành dự án với tỷ suất lợi nhuận sau thuế ( chưa trừ chi phí sử dụng vốn) đạt 74% trên tổng vốn đầu tư.

Post Author: hatho