Quỹ phát triển nhà ở

1. Ngày thành lập:

– Thành lập theo quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 09/09/2011 với tên gọi Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương.

– Ngày 09/09/2011 chính thức ra mắt đi vào hoạt động.

2. Tên gọi:

– Tên đầy đủ: Quỹ phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương

– Địa chỉ: Số 26, Đường Lê Duẩn, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

– Fax: 0274.3803398

– Điện thoại: 0274.3803399

3. Nhiệm vụ:

– Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương là một tổ chức tài chính nhà nước được ủy thác sang Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương quản lý nhằm mục đích tiếp nhận vốn từ nguồn tiền thu từ việc bán và cho thuê  nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; tiền trích tối thiểu 10% từ tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án đô thị mới trên địa bàn; ngân sách địa phương hỗ trợ hàng năm; tiền huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tiền hỗ trợ đóng góp tự nguyện từ các tổ chức cá nhân khác trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động của Quỹ.

– Đầu tư vốn trực tiếp vào các dự án nhà ở xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức bán nhà theo phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cho thuê trực tiếp và duy tu, bảo dưỡng theo chương trình nhà ở của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện thu hồi vốn đầu tư theo quy định.

– Đầu tư vốn nhằm chi hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phát triển nhà ở quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh

– Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.

4. Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương gồm các Ông có tên sau đây:

– Ông: Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – Chủ tịch Hội đồng.

– Ông: Hà Văn Út – Giám đốc Sở Tài Chính – Phó Chủ tịch Hội đồng.

– Ông: Ngô Hoàng Minh – Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương –  Phó Chủ tịch Hội đồng.

– Ông: Phạm Trọng Nhân – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương – Thành viên Hội đồng.

– Ông: Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Xây dựng – Thành viên Hội đồng.