Quy chế nhận ủy thác cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị – nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020.

Thứ Hai, 26/11/18 13:48 +07:00

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương ban hành quyết định về việc Quy chế nhận ủy thác cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị – nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020. Nội dung chi tiết được kèm theo như sau (có thể tải về):

Tải về:

 

Post Author: hatho