Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương năm 2018.

Thứ Tư, 20/06/18 23:11 +07:00

Ngày 14 tháng 06 năm 2018, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương ban hành quyết định quy chế cho vay mới. Tài liệu được kèm theo như sau (có thể tải về):

Tải vể

Post Author: hatho