Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thứ Hai, 17/04/23 09:00 +07:00

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Chào cờ.

Bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký.

Đoàn chủ tịch.

Đoàn thư ký.

Diễn văn khai mạc đại hội.

Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội,

báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo của BCH CĐCS lần thứ VII trình Đại hội CĐCS lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Thảo luận văn kiện của Đại hội.

Phát biểu của đại diện Chi ủy Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương.

Phát biểu của lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương.

Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.

Tiến hành bầu cử Ban chấp hành mới.

Tiến hành bầu cử Ban chấp hành mới.

Tặng quà cho Ban Chấp hành cũ thôi tái cử.

 Ban Chấp hành mới.

Ban Chấp hành mới và chi ủy.

Ban Chấp hành mới và lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương.

Đoàn thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Diễn văn bế mạc.

 

Post Author: hatho