Giới thiệu BDIF

Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

1. Ngày thành lập:

– Thành lập theo quyết định số 63/1999/QĐ-UBND ngày 04/05/1999 của UBND tỉnh Bình Dương với tên gọi Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương.

– Ngày 25/05/1999 chính thức ra mắt đi vào hoạt động.

 

 

2. Tên gọi:

– Tên đầy đủ: Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương

– Tên giao dịch quốc tế: Binh Duong Development Investment Fund

– Tên gọi tắt: BDIF

– Địa chỉ: Số 26, Đường Lê Duẩn, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

– Fax: 0274.3803398

– Điện thọai: 0274.3803399

– Website: www.bdif.vn

– Email: bdif@bdif.vn

3. Nhiệm vụ:

Là một tổ chức tài chính nhà nước, Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương có các chức năng nhiệm vụ sau:

– Huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, nhằm tạo nguồn cung vốn thực hiện đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn.

– Thực hiện đầu tư gián tiếp và trực tiếp theo danh mục đối tượng dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại từng thời điểm.

– Quỹ hoạt động đầu tư theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro bảo toàn phát triển vốn. Nhận vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo hợp đồng ủy thác.

–  Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

4. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ thực có của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương: 2.600.000.000.000 đồng ( Hai nghìn sáu trăm tỷ đồng).