Quỹ phát triển đất

1. Ngày thành lập:

– Thành lập theo quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh Bình Dương với tên gọi Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Dương.

– Ngày 13/10/2010 chính thức ra mắt đi vào hoạt động.

2. Tên gọi:

– Tên đầy đủ: Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Dương

– Địa chỉ: Số 26, Đường Lê Duẩn, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

– Fax: 0274.3803398

– Điện thoại: 0274.3803399

3. Nhiệm vụ:

– Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy thác sang Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương nhằm mục đích tiếp nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cải tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

– Quỹ Phát triển đất được sử dụng con dấu của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương để giao dịch.

– Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.

4. Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương gồm các Ông có tên sau đây:

– Ông: Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – Chủ tịch Hội đồng.

– Ông: Hà Văn Út – Giám đốc Sở Tài Chính – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

– Ông: Ngô Hoàng Minh – Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương – Phó Chủ tịch Hội đồng.

– Ông: Phạm Trọng Nhân – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương – Thành viên Hội đồng.

– Ông: Ngô Quang Sự – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên Hội đồng.