Bản công bố thông tin

Thứ Tư, 11/01/17 20:24 +07:00

Về việc thoái vốn cổ phần của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương đầu tư tại

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa thông qua đấu giá.

Post Author: hatho