Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến

Thứ Ba, 03/01/17 04:15 +07:00

Giới thiệu

Huy động vốn từ Ngân hàng thế giới (World Bank) để cho vay lại đối với dự án Trường Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến – chi nhánh Bình Dương của công ty cổ phần Giáo dục Nguyễn Khuyến. Tổng vốn đầu tư của dự án là 173,47 tỷ đồng, mức vốn Quỹ cho vay lại là 69,94 tỷ đồng.

Post Author: hatho