Cảng nội địa Thạnh Phước

Thứ Ba, 03/01/17 06:05 +07:00

Giới thiệu

Huy động vốn từ Ngân hàng thế giới (World Bank) để cho vay lại đối với dự án đầu tư Cảng Thạnh Phước của công ty cổ phần cảng Thạnh Phước. Tổng mức vốn đầu tư của dự án là 856 tỷ đồng, mức vốn Quỹ cho vay lại là 177 tỷ đồng.

Post Author: hatho