Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ Tư, 10/06/20 08:40 +07:00

Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các Đảng viên tham dự Đại hội.

Chào cờ, hát Quốc ca và Quốc tế ca.

Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Đoàn Chủ tịch tiếp thu, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đại hội cấp ủy cấp trên.

Bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối khóa VII.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt.

Post Author: hatho