Hội nghi Cán bộ Viên chức Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương năm 2021

Thứ Hai, 18/01/21 07:54 +07:00

Chào cờ, Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị và

những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động Quỹ.

Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm thực hiện kế hoạch công tác năm 2020.

Báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

Phát biểu của đại diện Công đoàn viên chức tỉnh (Sở Nội vụ).

Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đọc thể lệ Bầu Ban thanh tra Nhân dân

Bỏ phiếu bầu Ban thanh tra Nhân dân.

Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng Công đoàn Quỹ ĐTPT.

Khen thưởng Chiến sỹ thi đua.

Khen thưởng tập thể.

Khen thưởng các cá nhân tiên tiến.

Khen thưởng cá nhân học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn.

Ban thư ký thông qua toàn văn Nghị quyết.

 

Post Author: hatho