Lễ trao tặng nhà tình nghĩa tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Thứ Hai, 19/10/20 12:23 +07:00

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương làm lễ trao tặng nhà tình nghĩa tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương và các đồng chí lãnh đạo Xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng làm lễ trao tặng nhà tình nghĩa tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Post Author: hatho