Lễ ký kết nghĩa Chi đoàn Cơ sở Vietcombank Đông Bình Dương và Chi đoàn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương.

Thứ Sáu, 02/11/18 12:53 +07:00

Nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai chi đoàn cũng như hai đơn vị, đa dạng và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong hoạt động công tác Đoàn, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên 2 đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác Đoàn và công tác chuyên môn.

Phát huy tinh thần đoàn kết của 2 tuổi trẻ 02 chi đoàn trong lao động, học tập, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.

 

Post Author: hatho