Thủ tướng: Phải tôn vinh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp

“Người tốt thì họ có lòng tự trọng. Họ không đi xin được khen, mà chính chúng ta phải đến tìm họ để khen, biểu dương kịp thời, với hình thức thích hợp”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hôm 23/2.